Mermer, ilk çağlardan bu yana çıkarılan bir taştır. Mermer madenlerinin geçmişi Yunanistan’da MÖ 3. yüzyıla, Türkiye’de (Anadolu’da) MÖ 7. yüzyıla ve İtalya’da MÖ 1. yüzyıla kadar gitmektedir. Madenden yapılmış tarihi anıtlar, heykeller, tapınaklar ve camiler görebiliriz.

Mermer, karbonat taşının metamorfik dönüşümü sonucu ortaya çıkan bir taştır. Elde edilen mermer taşı, iç içe geçmiş karbonat kristallerinden oluşur.

 

Mermer Ocağı
Mermer Ocağı

-Mermerin Tarihi-

Yunanistan

Mermer madenciliği ile ilgili ilk bulgular bu taşın MÖ 3. yüzyılda Ege Denizi’ndeki Paros ve Naxos adalarında çıkarıldığına işaret ediyor. Bu adalardan çıkarılan mermerin şöhret kazandığını ve bu adaların ilk çağlarda öne çıktığını görüyoruz.

Anadolu

Medeniyetler beşiği Anadolu’ya baktığımızda, mermerin Roma ve Bizans dönemlerinde ev, anıt, tapınak ve heykel inşaatında kullanıldığını görüyoruz. Bu ocaklar Selçuk ve Osmanlı dönemlerinde de kullanılmıştır.

Kalıntılara bakıldığında, Anadolu’da mermer tarihinin İlk Çağa kadar gittiği söylenebilir. MÖ 7. yüzyıl ile MS 7. yüzyıl arasındaki dönemi mermerin altın çağı olarak adlandırabiliriz. O dönemin kendine has yapısı sayesinde Anadolu’da pek çok mermer çeşidi işlenip kullanılmıştır.

Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı ve Halikarnas Mozolesi, tarihte iz bırakmış büyük yapılardır. Özellikle, madenlerden elde edilen ve Efes, Bergama ve Afrodisias’taki maden okullarında tecrübe kazanmış sanatçılar tarafından işlenen ve bugün hâlâ kalıntıları görülebilen mermerler tapınak, heykel ve süsleme gibi yapılara büyük bir estetik kazandırmıştır.

Hitit dönemi için yapılan arkeolojik çalışmalardan elde edilen süsleme ve heykellerde, Antik Yunan ve Roma dönemine ait tiyatro, arena ve diğer eserlerde, Selçuk dönemine ait saray, hamam, kervansaray, cami ve medrese külliyelerinde ve Osmanlı dönemine ait cami, minare ve çeşmelerde mermer sanatının en güzel örneklerini görebiliriz.

İtalya

İtalya’da mermer madenciliği MÖ 155’e kadar gitmektedir. İlk mermer madenciliği ve işleme çalışmaları Apuan alanındaki Romanizasyona kadar gitmektedir. MS 1000 yıllarında farklı katedraller mermerle yapılmıştır. İki bin yıl boyunca, madenden çıkarıp taşımacılığa ve işleme tekniklerine kadar mermer pek çok değişime maruz kalmıştır. 16. yüzyıla kadar, mermer işleme tekniklerinde bazı ilkel yöntemler kullanılmıştır ve pek fazla değişiklik olmamıştır. 20. yüzyılın başlangıcı itibariyle, işleme teknikleri değişmiştir. Elektrikli vinçler büyük blokların güvenle taşınmasını sağlamıştır. Günümüzde ise maden ocaklarındaki teknoloji epey gelişti. İş gücünün yoğun olarak kullanıldığı çalışmalar yerine elmaslı hızar testeresi gibi farklı aletler işleri daha da kolay hale getirmektedir.

Bugün

Günümüzde, madenlerde yüksek teknolojili ekipman ve aletler kullanılmaktadır. Böylece daha az iş gücü ile daha fazla mermer üretilmektedir. 2009 yılında, tüm dünyada toplam 107 milyon ton mermer üretilmiştir. İhracata bakarsak, Türkiye global pazardaki %42 payla mermer ihracatında liderdir.

Türkiye’de üretilen en iyi mermer türlerini arıyorsanız sizi İstanbul showroom’umuza bekliyoruz. Her türlü talebiniz için lütfen bizi arayın veya e-posta gönderin.