1. Mermer Nedir?

Mermer, metamorfik bir kayaç olup kireçtaşı veya dolomitin yüksek ısı ve basınç altında metamorfizmaya uğraması sonucu oluşur. Genellikle kristalin yapıda olan mermer, doğada çok çeşitli renk ve desenlerde bulunur ve estetik görünümü nedeniyle yaygın olarak kullanılır.

 

Marmara Mermeri Fotoğraf 2
Marmara Mermeri

Mermer nedir?

 Mermeri şu şekilde tanımlayabiliriz.

Mermer, esas olarak kalsit (kalsiyum karbonat, CaCO₃) veya dolomit (kalsiyum magnezyum karbonat, CaMg(CO₃)₂) minerallerinden oluşan metamorfik bir kayaçtır. Yüksek sıcaklık ve basınç altında, orijinal kireçtaşı veya dolomit kayaçları yeniden kristalleşir ve mermer adı verilen daha yoğun ve sert bir kayaç haline gelir.

 

 Mermerin Oluşumu Süreci:

Mermerin oluşumu şu süreçlerden geçer:

  1. Başlangıç Kayaç: Kireçtaşı veya dolomit kayaçları, mermerin ham maddesidir.
  2. Metamorfizma: Bu kayaçlar, yer kabuğundaki tektonik hareketler sonucu yüksek sıcaklık ve basınca maruz kaldığında, mineral yapıları değişir. Kalsit ve dolomit mineralleri yeniden kristalleşir ve daha büyük kristaller oluşturur.
  3. Yeniden Kristalleşme: Bu süreçte, orijinal kayaç yapısındaki fosiller, boşluklar ve katmanlar yok olur ve daha homojen bir yapı kazanır.

 

 Mermerin Kimyasal Yapısı:

Mermerin kimyasal bileşimi büyük oranda kalsiyum karbonattır (CaCO₃), ancak bazı mermer türleri magnezyum karbonat (MgCO₃) içerebilir. Bu bileşim, mermerin rengini ve desenini etkileyen çeşitli safsızlıklarla da zenginleşebilir. Örneğin, demir oksitler mermerde kırmızı ve pembe tonlara neden olabilirken, kil mineralleri gri ve yeşil tonlar oluşturabilir.

 

Mermerin kristal yapısı, ona parlak ve düzgün bir yüzey kazandırır, bu da özellikle dekoratif amaçlarla kullanılmasını sağlar. Mermer, dayanıklılığı ve estetik görünümü nedeniyle inşaat, sanat ve dekorasyon gibi birçok alanda tercih edilmektedir.

Dünya Tarihinde Yer Etmiş Mermer Yapılar
Dünya Tarihinde Yer Etmiş Mermer Yapılar

Mermer ürünlerimizi inceleyiniz.  >  Mermer